#Sitozkuste

Nám stačí udělat pár kroků, jiní musí pro pitnou vodou ujít kilometry. My si pouštíme playlisty z celého světa, oni poslouchají, jak se jejich svět bortí. Lidé žijící v rozvojových zemích nebo uprostřed válečných konfliktů se den co den potýkají s problémy, které jsou pro nás jen těžko představitelné. A se kterými potřebují pomoct.

Možná jste o tom stokrát slyšeli nebo to stokrát viděli, teď si to můžete i zkusit.

Dojít si pro vodu

jako v Etiopii

Umíte si představit, že pro pitnou vodu musíte jít s kanystrem? Tři kilometry? A tři kilometry zpátky? Pro skoro 800 milionů lidí je to bohužel každodenní realita. Ale nemusí být. Člověk v tísni hloubí a opravuje studny v Etiopii a dalších zemích, kde pitná voda není samozřejmostí.
Kdyby měl čistou vodu úplně každý, o třetinu by se snížil počet úmrtí na průjmová onemocnění, na která umírají především malé děti.

Přijďte si vyzkoušet, jaké to je dojít si pro vodu jako v Etiopii.

Kanystry na vás už čekají na Náplavce v Praze
v pátek 11.12. 13-16:00
a v neděli 13.12. 10 - 16:00.

Číst a psát

jako v Zambii

Nsezromiuetnlé kklihykáy mtíso zrápv? yT vdíi těémř 15 % ldií an stvěě, keřtí nmelěi množsot nuaičt es čstí a ptás. Miilnoy dtěí v Zmibai, Eitipio, Iurká a dlaíšch zmíech mjaí šlkou pířilš dlakeo nbeo ut jjiech zinilča vlkáa. Jnié nmejaí šoknlí pmockůy ič es roptsě enevojdu od tídřy. Dvkíy z chdýuch zmeí mondhy nchedoí od šolky vbůce. Msíu ttiož zsůtta v dmcnoosiát, čstao tkéa řpdčenasě othěotín.

Párěv tětmo deětm Čolěvk v tsníi lduoohobdě pmoháá s vsýatbovu šokl a vdzlěníám, kerté vyzjšue jjiech šcane an lšepí ivžot.

Nesrozumitelné klikyháky místo zpráv? Ty vidí téměř 15 % lidí na světě, kteří neměli možnost naučit se číst a psát. Miliony dětí v Zambii, Etiopii, Iráku a dalších zemích mají školu příliš daleko nebo tu jejich zničila válka. Jiné nemají školní pomůcky či se prostě nevejdou do třídy. Dívky z chudých zemí mnohdy nechodí do školy vůbec. Musí totiž zůstat v domácnosti, často také předčasně otěhotní.

Právě těmto dětem Člověk v tísni dlouhodobě pomáhá s výstavbou škol a vzděláním, které zvyšuje jejich šance na lepší život.

Chci tomu rozumět

Poslouchat válku za okny

jako v Sýrii

Jsou slyšet v noci, občas i ve dne. Zůstanou po nich zničené ulice, domy, školy, životy… Každý zvuk znamená nebezpečí, každý může být poslední. Přesvědčte se na vlastní uši, v jakém strachu musí žít lidé v Sýrii, Iráku nebo na východní Ukrajině.

I v těchto zemích Člověk v tísni pomáhá civilistům, aby měli co jíst, kde bydlet, vzdělávat se a pracovat.O Člověku v tísni

Pomáháme v zahraničí lidem, kteří to nejvíce potřebují. V rozvojových zemích i válečných konfliktech poskytujeme okamžitou humanitární pomoc, která zachraňuje to nejcennější - lidské životy. Na to většinou navazujeme dlouhodobými rozvojovými projekty na podporu vzdělávání, obživy nebo zdraví, díky kterým se lidé v chudých zemích mohou postavit na vlastní nohy.

To by ale samozřejmě nešlo bez vaší pomoci, ale také České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Všem vám proto z celého srdce děkujeme. Má to smysl.

www.clovekvtisni.cz

Kontakt: tereza.hronova@clovekvtisni.cz, +420 731 129 553

Kampaň Člověka v tísni a agentury McCann financuje Česká rozvojová agenturaMinisterstvo zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Děkujeme za spolupráci SoundSquare.

Česká republika pomáhá
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
McCann Prague
McCann Prague